Logo escola

Activitats de Matemàtiques

índex

Per treballar amb aquestes activitats necessiteu Plug-in Fla

Activitats pensades per:

 • Poder entendre conceptes matemàtics
 • Per poder estUdiar
 • Per avaluar-te
 

Hem classificat les activitats amb:

 1. Numeració
 2. Decimals, Fraccionaris, Mixtos Percentatges i nombres primers
 3. Deducció, Ppropietats i jocs
 4. Equacions, arrels i potències
 5. Problemes i enigmes
 6. Les operacions
 7. Càlcul mental
 8. Geometria plana
Numeració --------------------------------------------------------------------------------- Informació de l'activitat Lliço
mat1
mat2
mat3
mat4
Treballem l'aproximació
De quin nombre està més aprop el que et donen?
Arrodonim avall
Arrodonim amunt
mat5
mat6
mat7
mat8
Quan valen totes les maduixes que surten, tot mirant el preu de cada una?
Qui viu a cada bloc?
Completem els requadres per tal que la suma sigui correcta.
Mirant el preu de cada producte, completem els requadres.
mat9
mat10
mat11
mat12
Completen l'altra part del dau per tal que sumi el nombre que surt.
Completem el requadre en funció dels nombres que surten a la ruleta
Col.loca els nombres de la dreta al lloc corresponent.
Fem series de cinc en cinc
mat13
mat14
mat15
mat16
Posem euros dins la bossa
Descomposem nombres
Descomposem un nombre en suma de tres
Descomposem un nombre amb la desena i les unitats
mat17
mat18
mat19
mat20
Estudiem la desena muntant un paissatge
Escolta i posa el nombre
Quin és el doble del nombre proposat
De les dues cartes, quin és el nombre més gran i més petit que pots fer?
mat21
mat22
mat23
mat24
Comptem llapis
Posa quants gots estan plens
Posem desenes de boles a cada got
Quin signe li correspon?
mat25
mat26
mat27
mat28
Quin és el nombre més gran
Quina hora és?
Quants dies, hores i minuts hi ha en
Posa el signe correcte
mat29
mat30
mat31
mat32
Completa les caselles de tal manera que els de dalt sumin els de sota
Sóc a la casella 14 i m'ha sortit un cinc. On vaig?
Fem les taules de multiplicar
Quants llapis de cada color hi ha?
mat33
Quin signe és el correcte?
Quin nombre hi ha al mig?
La multiplicació com a suma repetitiva
Amb les monedes que tinc, puc comprar?
Quantes centenes, desenes i unitats hi ha en el nombre..
Quants dits hi ha?
Escolta, reconeix i marca els nombres
De quin nombre està més aprop ...
Completa la serie númèrica a partir d'un nombre
Quin nombre de la serie toca?
Quin nombre, resultat de la suma, s'aproxima més?
Els reglets
Trobem nombres parells
Quin nombre sóc?
Descomposem un nombre amb la desena i unitat
Fem càlcul mental
Completa la serie
Trobem nombres senars

Els decimals, les fraccions, els mixtos, els percentatges i els nombres primers

 

Estudiem els nombres edcimals i practiquem.
Completa perf arribar a la unitat
Conneguem la posició dels nombres decimals
Els nombres primers
   
Fem parts d'una ampolla
Omplim les ampolles amb parts
Practiquem si hem après
Relacionem les parts amb la seva fracció
Sumem nombres decimals
Aprenem els nombres decimals
Quin decimal és més gran?
Entenguem el producte de fraccions
Sumem
Pintem segons els nombres decimals
Estudiem els decimals
Amb fraccions robem la lletra amagada
 
 
Part d'un nombre
Entenguem la suma de fraccions
Estudiem les fraccions equivalents
 
La resta de fraccions
La multiplicació de fraccions
La suma de fraccions, estudiem i practiquem
Decimals
 
Avalua't el producte de fraccions
Com podem saber si dues fraccions són equivalents?
Trobem fraccions equivalents
Trobem fraccions equivalents
Quina part representen les peres pintades?
El m.c.d.
Producte de fraccions
Nombres mixtos
Contesta la fitxa
Problemes de fraccions
Quina hora és?
Suma de fraccions amb igual denominador
Trobem fraccions equivalents multiplicant i dividint
Treballem els percentatges en unes eleccions
Aprenem a comprar amb descompte
Treballem les fraccions equivalents
Treballem suma de fraccions
Què vol dir multiplicar fraccions?
Passem de fraccions a decimals i al revés
Parts d'un rellotge

 

Deducció, propietats, curiositats, jocs matemàticsi estadística

 

Quadre màgic
Joc de la suma mental
Joc d'estadística
Joc en parelles per decsobrir l'edat
Propietat distributiva
Dedueix

Equacions, arrels i potències

 

Treballem les potències
Treballem les potències de déu
Estudiem les potències quadrades
L'arrel quadrada
Equacions de primer grau

 

Problemes i enigmes

 

Una proposta del mes sobre un enigme i un problema

Vint problemes tipus per primer de primària
Vint problemes tipus per segon de primària
Vint problemes tipus per tercer de primària
       
Vint problemes tipus per quart de primària
Vint problemes tipus per cinquè de primària
Vint problemes tipus persisè de primària
       
Comprem productes amb monedes
Treballem el descopte
Quina espelma és?
Quants euros són tantes monedes o bitllets de ...
       
Aprenem a sumar
Quantes coses pots comprar amb les monedes que tens?
Què compres, quan pagues? i quin canvi et tornen o quan et falta?
Fem un munt d'enigmes en parella
       
Enigmes a resoldre classificats per cicles
Comprem productes i paguem-los
       

 

Les operacions

 

La divisió
La multiplicació
La resta
La suma
       
Quants caramels hi ha als moneders sense veure'ls
Posa les sumes en forma vertical i dóna la resposta
Dividim sense decimals
Fem operacions de nombres amb parèntesi
       
 
Completem els forats buits perquè la resta sigui correcta
Completem les restes i fem l'operació
Completem les sumes i fem les operacions
 
       
Aprenem a fer multiplicacions com a sumes repetitives
Multipliquem per la unitat seguida de zeros
TRobem quin és el signe correcte per complir la igualtat
Ordena de gran a petit els nombres
       
Multipliquem nombres
Restem nombres
Restem amb nombres de tres xifres
Aprenem la suma portant
       
Posem els nombres a la suma i completem-la
Quina és la resposta correcta a la suma proposada?
Quantes multiplicacions pots fer amb un minut?
Sumem desenes
       
Fem divisions
Què vol dir dividir?
Sumem i restem lloros
Estudiem els nombres decimals
       
Quin és el signe que fa transformar el nombre?
Completa la suma en diferents nivells
Quantes multiplicacions pots fer amb 2 minuts?
Quin signe fa complir la igualtat?
       
Completem l'aritmograma amb nombres negatius
Completa els nombres que falten a la resta portant
Completa la multiplicació

 

Càlcul mental per al cicle superior

Aquestes activitats formen part del treball setmanal de càlcul m ental que duen a terme els nostres alumnes. Les fitxes es validen des de la intranet de l'escola.

Podeu treballar amb elles, però NO ES PODEN ENVIAR!

Totes les fitxes van lligades a un treball previ de rotllana que es fa de manera oral i en grup. La segona part de la sessió, un grup d'alumnes fan aquesta fitxa i els altres fan jocs de taula amb estratègies matemàtiques apreses en la sessió.

fitxa 1
fitxa2
fitxa3
fitxa4
fitxa5
fitxa6
fitxa7
fitxa8
fitxa9
fitxa10
fitxa11
fitxa12
fitxa13
fitxa14
fitxa15
fitxa16
fitxa17
fitxa18
fitxa19
fitxa20
fitxa21
fitxa22
fitxa23
fitxa24
fitxa25
fitxa26
fitxa27
fitxa28
fitxa29
fitxa30
fitxa31
fitxa32
fitxa33
fitxa34
   

 

Geometria plana

Dossier per treballar amb el LOGO
Calculem el perímetre
Àrea d'un rectangle.
Àrea d'un triangle