Estructura de la Terra

capes Terra

Selecciona la resposta adient sobre les capes que formen la Terra.

A. Està formada, principalment, per ferro.
B. Es compon de materials diversos i rep el nom de magma.
C. Està constituïda per roques sòlides.
Nom que rep l'escorça juntament amb la part superior del mantell.