Equip directiu

 

Cap d'estudis adjunt ESO Cap d'estudis ESO Secretaria Direcció

Coordinadora pedagògica I.E.

 Cap d'estudis

INF-PRI

Cap d'estudis adjunt

INF-PRI

             
Lluís Rius Roman Eugènia Mira Ribó Anna Guilera Rico  Albert Sasot Mateus Montserrat Segura Sala Glòria Cid Castillo Antonio José García López

 

Hi ha 106 convidats/des i cap membre en línia