Entorns Personals d'Aprenentatge

A l'Institut-Escola Jacint Verdaguer treballem amb Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE, per les seves sigles en angls de Personal Learning Environment), que s—n el conjunt d'eines, aplicacions, serveis web, relacions i/o interaccions que una persona utilitza per a gestionar el seu propi procŽs d'aprenentatge. Aquests sistemes ajuden als estudiants a prendre el control i gesti— del seu propi aprenentatge.

En concret utilitzem l'Aula 2.0 (Entorn Moodle), el Clickedu (Plataforma de gesti—) i G Suite (Correu Google propi del centre i totes les eines de Google (Drive, Calendari, etc.).

El nostre Entorn Personal d'Aprenentatge es regeix per una srie de normes.

Normativa d'œs de l'Aula 2.0

Aquesta pˆgina contŽ les condicions generals d'œs de l'Aula 2.0 de l'Institut Escola Jacint Verdaguer. L'acceptaci— d'aquestes normes d'œs Žs indispensable per mantenir l'accŽs i utilitzar-ne els serveis. En cas d'incompliment d'aquestes, l'Institut Escola Jacint Verdaguer podrˆ denegar, retirar, suspendre o bloquejar l'accŽs a l'Aula 2.0 i als serveis que s'hi presten.

1. AccŽs a Aula 2.0. òs correcte del nom i de la contrasenya.

Per a accedir a l'Espai Virtual al tots els membres disposen d'un nom d'usuari personal i d'una contrasenya secreta.

L'accŽs l'Espai Virtual Žs personal i individual. L'usuari es compromet a mantenir en secret la seva identificaci— (contrasenya), essent responsable de qualsevol activitat o mal œs que un tercer dugui a terme mitjanant aquesta identificaci—. L'usuari es compromet a notificar a la Direcci—, tan aviat com sigui possible, la prdua d'aquesta informaci— o l'accŽs no autoritzat per part de tercers. Igualment, l'usuari es compromet a no accedir, ni intentar accedir, a comptes de correu aliens ni als espais als quals no tingui accŽs pel seu perfil.

2. Bon œs de l'Espai Virtual i respecte mutu entre usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i els serveis de l'Aula 2.0 d'una manera correcta, d'acord amb el que especifiqui la legislaci— vigent i evitant qualsevol actuaci— ilál’cita que vulneri els drets o interessos de tercers.

Tot usuari de l'Aula 2.0 de l'Institut Escola Jacint Verdaguer es compromet a observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en espais pœblics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts ilálegals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

3. Fotografia personal.

L'usuari pot incloure al seu perfil una fotografia personal, tipus carnet, que afavoreixi la coneixena entre tots els usuaris. Queda prohibit posar fotos o imatges de qualsevol altre tipus.

4. Protecci— de dades de carˆcter personal.

L'IE Jacint Verdaguer garanteix la confidencialitat de les dades personals dels usuaris de l'Aula 2.0.

5. Espais de participaci—.

Els f˜rums inclosos en els cursos s—n uns espais en els quals esteu convidats a participar tots els membres inscrits als cursos. Han estat pensats perqu pugueu exposar-hi idees, iniciatives, comentaris i dubtes i compartir-los amb la resta d'usuaris inscrits al curs.

L'usuari Žs l'œnic responsable de les idees i opinions que hi expressa, i en la seva participaci— procurarˆ:

El docent d'un curs pot intervenir en el f˜rum en els segŸents casos:

6. Responsabilitat per continguts, declaracions i conductes dels usuaris.

L'Aula 2.0 de l'IE Jacint Verdaguer no assumeix cap responsabilitat en relaci— amb les conductes individuals dels usuaris, ni tampoc pels continguts i les declaracions que es facin als f˜rums dels diversos cursos. No obstant aix˜, l'IE Jacint Verdaguer vetllarˆ pel compliment d'aquestes normes d'œs i prendrˆ les mesures necessˆries per a assegurar-ne el compliment.

Pol’tica de privacitat - Integraci— Aula 2.0 - Google Drive

El Moodle del centre (Aula 2.0) integra l'accŽs a Google Drive. Els usuaris del centre que utilitzin aquesta integraci— (que permet accedir als seus fitxers personals guardats al Google Drive sense haver de sortir del Moodle), accepten els segŸents termes i condicions.

Permeten que Google accedeixi a les seves dades iniciant la sessi— a travŽs dels serveis d'aquesta integraci—.

á        

La carpeta de fitxers "Google DocsÓ dins el Moodle nomŽs permet l'accŽs als documents del Google Drive per pujar-los al curs de Moodle des del qual s'hi accedeix. No permet pujar fitxers des del Moodle a Google Drive.

Pˆgina web del centre

Tota la informaci— recopilada i que contŽ aquest lloc web (textos, imatges, arxius, etc), el disseny grˆfic (logotips, colors, estructura, etc), el codi font en llenguatge HTML i els codis Javascript no es poden utilitzar sense l'autoritzaci— escrita de l'IE Jacint Verdaguer.

L'IE Jacint Verdaguer mantŽ aquest lloc web per a la seva informaci—, educaci— i comunicaci—. NomŽs es pot descarregar material web que aparegui en el lloc web per a œs personal i no comercial, sempre que es respectin tots els drets d'autor, de marca i altres drets de propietat.

Estˆ estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d'aquest lloc web per a prop˜sits pœblics o comercials, inclosos els texts, les imatges, ˆudio i/o v’deo sense la autoritzaci— escrita de l'IE Jacint Verdaguer. Estˆ estrictament prohibit descarregar imatges que s—n en aquest lloc web.

l'IE Jacint Verdaguer adverteix a l'usuari que els continguts d'aquest lloc web s—n de carˆcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informaci— que s'ofereixi en el cas que es tracti d'una reproducci— de documents elaborats per altres institucions, per l'administraci— pœblica, not’cies de premsa i altres. Tampoc es pot fer responsable de les versions electr˜niques dels documents publicats en diaris quan es carregin directament les not’cies aparegudes en diaris i revistes d'informaci—.

L'IE Jacint Verdaguer tampoc es fa responsable de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l'œs i/o contingut dels enllaos inclosos en aquesta pˆgina. La funci— dels enllaos que apareixen en aquesta pˆgina Žs exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existncia d'altres fonts d'informaci— a Internet, on podrˆ ampliar les dades ofertes en aquest web.

L'IE Jacint Verdaguer es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prvia notificaci—.

L'IE Jacint Verdaguer no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistncia de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Les dades de carˆcter personal que voluntˆriament faciliti a l'IE Jacint Verdaguer a travŽs dels formularis de contacte que pugui habilitar, seran utilitzades en la forma en qu en ells s'expressi i, en tot cas, de conformitat amb la Llei Orgˆnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci— de Dades de Carˆcter Personal.

L'enviament de correus electr˜nics utilitzant les adreces de contacte publicades implica el consentiment exprŽs de l'usuari per a l'œs de la seva adrea de correu electr˜nic per tal de donar una resposta a la seva consulta mitjanant l'enviament de correu electr˜nic o un altre mitjˆ de comunicaci— electr˜nica equivalent.