Entorns Personals d'Aprenentatge

A l'Institut-Escola Jacint Verdaguer treballem amb Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE, per les seves sigles en anglès de Personal Learning Environment), que són el conjunt d'eines, aplicacions, serveis web, relacions i/o interaccions que una persona utilitza per a gestionar el seu propi procés d'aprenentatge. Aquests sistemes ajuden als estudiants a prendre el control i gestió del seu propi aprenentatge.

En concret utilitzem l'Aula 2.0 (Entorn Moodle), el Clickedu (Plataforma de gestió) i G Suite (Correu Google propi del centre i totes les eines de Google (Drive, Calendari, etc.).

El nostre Entorn Personal d'Aprenentatge es regeix per una sèrie de normes.

Normativa d'ús de l'Aula 2.0

Aquesta pàgina conté les condicions generals d'ús de l'Aula 2.0 de l'Institut Escola Jacint Verdaguer. L'acceptació d'aquestes normes d'ús és indispensable per mantenir l'accés i utilitzar-ne els serveis. En cas d'incompliment d'aquestes, l'Institut Escola Jacint Verdaguer podrà denegar, retirar, suspendre o bloquejar l'accés a l'Aula 2.0 i als serveis que s'hi presten.

1. Accés a Aula 2.0. Ús correcte del nom i de la contrasenya.

Per a accedir a l'Espai Virtual al tots els membres disposen d'un nom d'usuari personal i d'una contrasenya secreta.

L'accés l'Espai Virtual és personal i individual. L'usuari es compromet a mantenir en secret la seva identificació (contrasenya), essent responsable de qualsevol activitat o mal ús que un tercer dugui a terme mitjançant aquesta identificació. L'usuari es compromet a notificar a la Direcció, tan aviat com sigui possible, la pèrdua d'aquesta informació o l'accés no autoritzat per part de tercers. Igualment, l'usuari es compromet a no accedir, ni intentar accedir, a comptes de correu aliens ni als espais als quals no tingui accés pel seu perfil.

2. Bon ús de l'Espai Virtual i respecte mutu entre usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i els serveis de l'Aula 2.0 d'una manera correcta, d'acord amb el que especifiqui la legislació vigent i evitant qualsevol actuació il·lícita que vulneri els drets o interessos de tercers.

Tot usuari de l'Aula 2.0 de l'Institut Escola Jacint Verdaguer es compromet a observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

3. Fotografia personal.

L'usuari pot incloure al seu perfil una fotografia personal, tipus carnet, que afavoreixi la coneixença entre tots els usuaris. Queda prohibit posar fotos o imatges de qualsevol altre tipus.

4. Protecció de dades de caràcter personal.

L'IE Jacint Verdaguer garanteix la confidencialitat de les dades personals dels usuaris de l'Aula 2.0.

5. Espais de participació.

Els fòrums inclosos en els cursos són uns espais en els quals esteu convidats a participar tots els membres inscrits als cursos. Han estat pensats perquè pugueu exposar-hi idees, iniciatives, comentaris i dubtes i compartir-los amb la resta d'usuaris inscrits al curs.

L'usuari és l'únic responsable de les idees i opinions que hi expressa, i en la seva participació procurarà:

 • Adoptar un llenguatge respectuós amb la resta de persones.
 • Utilitzar el fòrum d'acord amb la seva finalitat.

El docent d'un curs pot intervenir en el fòrum en els següents casos:

 • Advertint els participants que amb el seu comportament puguin infringir les normes d'ús o d'altres normes aplicables.

6. Responsabilitat per continguts, declaracions i conductes dels usuaris.

L'Aula 2.0 de l'IE Jacint Verdaguer no assumeix cap responsabilitat en relació amb les conductes individuals dels usuaris, ni tampoc pels continguts i les declaracions que es facin als fòrums dels diversos cursos. No obstant això, l'IE Jacint Verdaguer vetllarà pel compliment d'aquestes normes d'ús i prendrà les mesures necessàries per a assegurar-ne el compliment.

Política de privacitat - Integració Aula 2.0 - Google Drive

El Moodle del centre (Aula 2.0) integra l'accés a Google Drive. Els usuaris del centre que utilitzin aquesta integració (que permet accedir als seus fitxers personals guardats al Google Drive sense haver de sortir del Moodle), accepten els següents termes i condicions.

Permeten que Google accedeixi a les seves dades iniciant la sessió a través dels serveis d'aquesta integració.

 • Qui demana les dades d'usuari de Google? El Moodle utilitza la integració amb Google Drive per permetre als usuaris registrats accedir al seu Google Drive a través del seu compte de correu del centre.
 • Quines dades es demanen? La integració de Google Drive al Moodle dona accés als usuaris a veure i gestionar els fitxers que es troben al seu compte personal del Google Drive. En concret permet:
  • Penjar, baixar, actualitzar i suprimir els fitxers a Google Drive.
  • Crear, actualitzar, suprimir i accedir a documents nadius de Google a Google Drive.
  • Gestionar fitxers i documents a Google Drive (per exemple, cercar, organitzar i modificar els permisos i altres metadades, com ara els títols).
 • Per què es demanen aquestes dades d'usuari? La carpeta de fitxers "Google Docs” dins el Moodle s'ha de connectar a través dels servidor d'autenticació de Google per tal d'accedir al contingut emmagatzemat a Google Drive.

La carpeta de fitxers "Google Docs” dins el Moodle només permet l'accés als documents del Google Drive per pujar-los al curs de Moodle des del qual s'hi accedeix. No permet pujar fitxers des del Moodle a Google Drive.

Pàgina web del centre

Tota la informació recopilada i que conté aquest lloc web (textos, imatges, arxius, etc), el disseny gràfic (logotips, colors, estructura, etc), el codi font en llenguatge HTML i els codis Javascript no es poden utilitzar sense l'autorització escrita de l'IE Jacint Verdaguer.

L'IE Jacint Verdaguer manté aquest lloc web per a la seva informació, educació i comunicació. Només es pot descarregar material web que aparegui en el lloc web per a ús personal i no comercial, sempre que es respectin tots els drets d'autor, de marca i altres drets de propietat.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d'aquest lloc web per a propòsits públics o comercials, inclosos els texts, les imatges, àudio i/o vídeo sense la autorització escrita de l'IE Jacint Verdaguer. Està estrictament prohibit descarregar imatges que són en aquest lloc web.

l'IE Jacint Verdaguer adverteix a l'usuari que els continguts d'aquest lloc web són de caràcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informació que s'ofereixi en el cas que es tracti d'una reproducció de documents elaborats per altres institucions, per l'administració pública, notícies de premsa i altres. Tampoc es pot fer responsable de les versions electròniques dels documents publicats en diaris quan es carregin directament les notícies aparegudes en diaris i revistes d'informació.

L'IE Jacint Verdaguer tampoc es fa responsable de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web.

L'IE Jacint Verdaguer es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

L'IE Jacint Verdaguer no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Les dades de caràcter personal que voluntàriament faciliti a l'IE Jacint Verdaguer a través dels formularis de contacte que pugui habilitar, seran utilitzades en la forma en què en ells s'expressi i, en tot cas, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'enviament de correus electrònics utilitzant les adreces de contacte publicades implica el consentiment exprés de l'usuari per a l'ús de la seva adreça de correu electrònic per tal de donar una resposta a la seva consulta mitjançant l'enviament de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Hi ha 23 convidats/des i cap membre en línia