Normativa d'ús del lloc

Normativa d'ús del lloc (Aula 2.0)

Aquesta pàgina web conté les condicions generals d'ús de l'Aula 2.0 de l'Institut Escola Jacint Verdaguer. L'acceptació d'aquestes normes d'ús és indispensable per mantenir l'accés i utilitzar-ne els serveis. En cas d'incompliment d'aquestes, l’Institut Escola Jacint Verdaguer podrà denegar, retirar, suspendre o bloquejar l'accés a l'Aula 2.0 i als serveis que s'hi presten.

1. Accés a Aula 2.0. Ús correcte del nom i de la contrasenya.

Per a accedir a l'Espai Virtual al tots els membres disposen d'un nom d'usuari personal i d’una contrasenya secreta.

L'accés l'Espai Virtual és personal i individual. L'usuari es compromet a mantenir en secret la seva identificació (contrasenya), essent responsable de qualsevol activitat o mal ús que un tercer dugui a terme mitjançant aquesta identificació. L'usuari es compromet a notificar a la Direcció, tan aviat com sigui possible, la pèrdua d'aquesta informació o l'accés no autoritzat per part de tercers. Igualment, l'usuari es compromet a no accedir, ni intentar accedir, a comptes de correu aliens ni als espais als quals no tingui accés pel seu perfil.

2. Bon ús de l 'Espai Virtual i respecte mutu entre usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i els serveis de l'Aula 2.0 d'una manera correcta, d'acord amb el que especifiqui la legislació vigent i evitant qualsevol actuació il·lícita que vulneri els drets o interessos de tercers.

Tot usuari de l'Aula 2.0 de l'Institut Escola Jacint Verdaguer es compromet a observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

3. Fotografia personal.

L'usuari pot incloure al seu perfil una fotografia personal, tipus carnet, que afavoreixi la coneixença entre tots els usuaris. Queda prohibit posar fotos o imatges de qualsevol altre tipus.

4. Protecció de dades de caràcter personal.

L’IE Jacint Verdaguer garanteix la confidencialitat de les dades personals dels usuaris de l'Aula 2.0.

5. Espais de participació.

Els fòrums inclosos en els cursos són uns espais en els quals esteu convidats a participar tots els membres inscrits als cursos. Han estat pensats perquè pugueu exposar-hi idees, iniciatives, comentaris i dubtes i compartir-los amb la resta d'usuaris inscrits al curs.

L'usuari és l'únic responsable de les idees i opinions que hi expressa, i en la seva participació procurarà:
  • Adoptar un llenguatge respectuós amb la resta de persones.
  • Utilitzar el fòrum d'acord amb la seva finalitat.

El docent d'un curs pot intervenir en el fòrum en els següents casos:

  • Advertint els participants que amb el seu comportament puguin infringir les normes d'ús o d'altres normes aplicables.

6. Responsabilitat per continguts, declaracions i conductes dels usuaris.

L'Aula 2.0 de l'IE Jacint Verdaguer no assumeix cap responsabilitat en relació amb les conductes individuals dels usuaris, ni tampoc pels continguts i les declaracions que es facin als fòrums dels diversos cursos. No obstant això, l’IE Jacint Verdaguer vetllarà pel compliment d'aquestes normes d'ús i prendrà les mesures necessàries per a assegurar-ne el compliment.

Darrera modificació: Wednesday, 4 November 2015, 09:25